Weer naar school......

Op schoolNog een weekje dan zit onze tijd in Nieuw Zeeland erop! De Full Circle drijft weer in de Bay of Islands na onderhoud op de werf in Whangarei. Deze laatste dagen zijn we heel erg druk. Met het uitgeven van alle donaties die we hebben gekregen voor Vanuatu. Het is wel een vermelding waard: We hebben meer dan 4.000 euro opgehaald met onze actie! Echt geweldig! Dank jullie wel!

Hier in Opua hebben we in verschillende winkels een donatie box gezet en ook daar Manager Berend van New Worldhebben vele mensen hun kleine geld in geworpen ook hier hebben we zo’n 300 NZD opgehaald. Dank aan Opua Marina, Cater Marine, Burnsco, Marina Cafe, The Marine shop and Marine Electrics.

Gisteren hebben we de Full Circle bevoorraad voor onze reis naar Indonesie (wij moeten ook eten onderweg) en ook veel inkopen gedaan voor Vanuatu. Tussendoor ook de haren weer in model laten knippen. In KeriKeri, op ruim een half uur rijden van Opua is een filiaal van New World, een van de grotere supermarkt ketens in Nieuw Zeeland. Daar troffen we een Nederlandse Manager, Berend van der Geest. Omdat we heel gauw vertrekken hoefden we over de gekochte artikelen geen GST (BTW) te betalen wat hier 15% scheelt. Ook hier hebben groot ingeslagen voor Vanuatu. New World gaf ons nog 100 NZD extra te besteden. Ook weer een mooi gebaar! Dank!

Voor de kinderen van VanuatuEn zo begint de Full Circle al aardig op een vrachtboot te lijken! Vanmorgen rond de klok van 10 kwam Berend (die kapitein van de Fullers Boten) ons ophalen om naar school te gaan! Zijn oudste dochter Tess zit op school in Pahia. Juf Michelle Williams gebruikt onze actie in haar lessen. Samen met de ouders hebben de kinderen thuis spullen verzameld voor Vanuatu, die wij daar gaan brengen samen met de mooie tekeningen die ze hebben gemaakt. Ook nu gingen we weer met een bijboot vol met knuffels, kleding, schoenen, schoolboeken en speelgoed terug naar de Full Circle. Dank jullie wel kinderen. We zullen foto’s en verhalen naar jullie sturen waar we jullie spullen en tekeningen laten.

Back to school ......

Watching a videoIn about a week we will leave New Zealand after almost 6 months! The Full Circle is floating in the Bay of Islands again after some maintenance at the shipyard in Whangarei. These last few days we have been very busy. With spending all donations we received for Vanuatu. It is worth mentioning: We have collected more than 4,000 euros with our action! Really amazing! Thank you!

Here in Opua we put donation boxes in different stores and a lot of people have been Pahia Schoolputting some small change in these boxes. We collected some 300 NZD. Thanks to Opua Marina, Cater Marine Burnsco, Marina Cafe, The Marine shop and Marine Electrics shop.

Yesterday we supplied the Full Circle for our trip to Indonesia (we also need to eat our way) and we did also shopping for Vanuatu. In KeriKeri, about a half hour drive from Opua is a shop of New World, one of the biggest supermarket chains in New Zealand. There we met a Dutch manager, Berend van der Geest. Because we leave very soon we didn’t had to pay GST on items we purchased! We bought also a lot of items for Vanuatu here. New World gave us 100 NZD to spend extra. Again a nice gesture! Thanks!

A lot of toysThe Full Circle is beginning to look like a cargo boat! Around 10 o’clock this morning Berend (the captain of the Fullers Boats) picked us up to pick to go school! His eldest daughter Tess goes to school in Pahia. Miss Michelle Williams uses our program in her lessons! Together with the parents the children have collected all kinds of items for Vanuatu, we will bring them to Vanuatu together withBerends daughter Tess the beautiful drawings they have made. Again we went with a dinghy full of stuffed animals, clothes, shoes, schoolbooks and toys back to the Full Circle. Thank you children. We will send photos and stories to keep you updated about our trip!